.

Najdete zde základní informace o dané oblasti včetně podnebí, historie, popisu fauny, flóry, možnostech ubytování. Vždy se snažím stručně popsat a upozornit na největší problémy a rizika, kterým administrativa parku nebo rezervace musela, musí či bude muset čelit. Nevyhýbám se tématům typu nelegální osídlování (ilegální osídlování lesa Mau v Keni vedlo až k přechodnému vyschnutí řeky Mara). Pytláctví, které např. v Tanzánii v letech 2009-2014 dosahovalo doslova průmyslových rozměrů, kdy jen sloni byli vražděni po tisících. Špatné hospodaření s vodou, např. problém pravidelně vysychající, kdysi mohutné, řeky Ruaha v Tanzánii, která je doslova vysávána obrovskými plantážemi. Nadměrné pastevectví, které např. vede k faktické destrukci původní fauny v oblasti Masai Mara v Keni. Zde je příčinou bohatství Masajů stavěné na počtu kusů dobytka i populační růst.

Po tomto úvodu obvykle následuje deník. Vše doplněno snímky s popisky a odkazy na zajímavé stránky. Doporučuji použít CTRL + pro zvětšení  textu i obrázků.

___________________________________________

otevřít  Jižní Luangwa, Zambie

otevřít  Masai Mara, Keňa     

otevřít  Ruaha, Tanzánie